Νομικές ειδοποιήσεις και Όροι και Προϋποθέσεις


ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από le-t-rex-francais.fr. Sur ce site, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à le-t-rex-francais . le-t-rex-francais propose ce site web, y compris toutes les informations, tous les outils et tous les services qui y sont disponibles pour vous, l’utilisateur, sous réserve de votre acceptation de l’ensemble des modalités, conditions, politiques et avis énoncés ici.

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο ή/και αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα μας, δεσμεύεστε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους ("Γενικοί όροι πώλησης", "Γενικοί όροι πώλησης και χρήσης" , "Όροι") , συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν και/ή υπερσυνδέονται. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών που περιηγούνται στον ιστότοπο, που είναι πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν. Εάν αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης.

Όλες οι νέες λειτουργίες και όλα τα νέα εργαλεία που θα προστεθούν αργότερα σε αυτό το κατάστημα θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να βλέπετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν για όλες τις εκπτώσεις που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου https://le-t-rex-francais.fr/

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει την ηλικία της ενηλικίωσης στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο άτομο να χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό απαγορεύεται, ούτε πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα).

Δεν πρέπει να μεταδώσετε σκουλήκια, ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό καταστροφικής φύσης.

Οποιαδήποτε παραβίαση ή παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άτομο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και αυτό περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ή χρήσης της Υπηρεσίας, ή οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή επαφή στον ιστότοπο, μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς άδεια προηγούμενης ρητής γραπτής εγγραφής από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονται για τη διευκόλυνσή σας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν αυτούς τους Όρους.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να είναι η μοναδική σας πηγή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε πιο ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πηγές πληροφοριών. Εάν αποφασίσετε να βασιστείτε στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει κάποιες προηγούμενες πληροφορίες. Αυτές οι προηγούμενες πληροφορίες, από τη φύση τους, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (και οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της Υπηρεσίας) χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

Οι τιμές που αναφέρονται σε ευρώ θεωρούνται καθαρές, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει την τιμή των προϊόντων, τα έξοδα διακίνησης, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων. Μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, γνωρίζοντας ότι τα είδη θα τιμολογηθούν με βάση την ισχύουσα κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες τιμολογούνται σε ευρώ και πληρώνονται σε ευρώ. Τυχόν τελωνειακά τέλη ή τοπικοί φόροι παραμένουν ευθύνη του παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αποκλειστικά διαθέσιμα online στον ιστότοπό μας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλάσσονται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση των χρωμάτων της οθόνης του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να προσφέρουμε ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσίας ή προϊόντος που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων εμπορευμάτων που έχετε αποκτήσει ή αγοράσει θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

Εφόσον οι προσφορές μας και οι τιμές τους είναι ορατές στο site, ισχύουν. Η διαθεσιμότητα που υποδεικνύεται τη στιγμή της επίσκεψης στον ιστότοπο από τον πελάτη εξαρτάται από την κατάσταση του αποθέματος στο -le-t-rex-francais® και φυσικά από τους προμηθευτές.

Για τη δημιουργία της βιτρίνας και του καταλόγου πωλήσεών μας, εργαζόμαστε με βάσεις δεδομένων, εμπλουτισμένες με πληροφορίες που παρέχονται από τους προμηθευτές μας. Αυτή η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό άρθρα, δεν αποθηκεύονται όλα στα αποθέματά μας και η προσφορά μας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ειδών από προμηθευτές.

Μόνο η οριστική ρήξη ενός άρθρου με τους προμηθευτές μας συνεπάγεται τη διαγραφή αυτού από την προσφορά πώλησης μας. Σε άλλες περιπτώσεις, μια νέα παραγγελία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος παραμένει δυνατή.

Όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που έχει παραγγείλει, ο πελάτης ενημερώνεται μέσω e-mail ή στο τιμολόγιο των προϊόντων που αποστέλλονται σε περίπτωση παραγγελίας για πολλά είδη.

Προθεσμία παράδοσης της παραγγελίας: κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας και με την απόδειξη παραλαβής της παραγγελίας, κοινοποιείται στους πελάτες προθεσμία παράδοσης. Υπολογίζεται προσθέτοντας τον μεγαλύτερο χρόνο διαθεσιμότητας προϊόντος στον χρόνο παράδοσης του τρόπου μεταφοράς που έχει επιλέξει ο πελάτης.
Από την τοποθέτηση της παραγγελίας έως την αποστολή της, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του.

Χαρακτηριστικά:

Προπαραγγελία αντικειμένων : τα άρθρα προς δημοσίευση προσφέρονται στον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr σε προπαραγγελία. Αυτή η κράτηση γίνεται με την ένδειξη μιας ημερομηνίας κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε από τον εκδότη κατά την έναρξη της φάσης κράτησης. Αυτή η ημερομηνία κυκλοφορίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή από τον εκδότη που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εμπορία του προϊόντος του.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η le-t-rex-francais® προσπαθεί, από την ημερομηνία της τελικής πώλησης, να αποστέλλει τα είδη σε πελάτες που έχουν κάνει κράτηση, μέχρι το απόθεμα που παρέχεται από τον εκδότη για την ημέρα κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τα συστήματα αυτόματης εγγραφής θεωρούνται ως απόδειξη της φύσης και του περιεχομένου της παραγγελίας. Το le-t-rex-francais® επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας του στον πελάτη στη διεύθυνση e-mail που θα έχει επικοινωνήσει. Η πώληση θα ολοκληρωθεί από την επικύρωση από το le-t-rex-francais® της πληρωμής της παραγγελίας, δηλαδή από την ημερομηνία επικύρωσης της πληρωμής για παραγγελίες που πληρώνονται ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα ή από την ημερομηνία παραλαβής της πληρωμής με επιταγή. Το le-t-rex-francais.fr® σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν συνεισφορά στα έξοδα προετοιμασίας, συσκευασίας και αποστολής. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ενοποιήσετε όλα τα στοιχεία σας σε μια ενιαία παραγγελία. Δεν θα μπορούμε να συνδυάσουμε δύο ξεχωριστές παραγγελίες και τα έξοδα αποστολής θα σας τιμολογηθούν για καθεμία από αυτές.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΛΗΡΩΜΗ

Έχετε πολλά μέσα πληρωμής που προσφέρουν μέγιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε:

– Με τραπεζική ή ιδιωτική κάρτα (Visa, Eurocard/Mastercard) είτε απευθείας στον ιστότοπο, στη φόρμα πληρωμής που προσφέρεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας (ασφαλής είσοδος με κρυπτογράφηση SSL), εισάγοντας τον τύπο της κάρτας, τον αριθμό της κάρτας σας χωρίς κενά μεταξύ των αριθμών, του αριθμού ελέγχου (βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας) και της ημερομηνίας λήξης. 

– Με Paypal Paypal

Έχετε διαφορετικούς τρόπους πληρωμής και μπορείτε να επωφεληθείτε ακόμη και από διευκολύνσεις πληρωμής με πιστωτική κάρτα.

Η πληρωμή γίνεται κατ' επιλογή σας στους ασφαλείς τραπεζικούς διακομιστές των συνεργατών μας. Αυτό σημαίνει ότι καμία τραπεζική πληροφορία που σας αφορά δεν διέρχεται από τον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr

Επομένως, η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι απολύτως ασφαλής. Συνεπώς, η παραγγελία σας θα καταχωρηθεί και θα επικυρωθεί μόλις γίνει αποδεκτή η πληρωμή από την τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Παραδίδουμε στο σπίτι σας ή σε σημείο αναμετάδοσης. Ο χρόνος παράδοσης περιλαμβάνει τον χρόνο προετοιμασίας του δέματος στον οποίο προστίθεται ο χρόνος δρομολόγησης. Το le-t-rex-francais.fr® παραδίδει σε όλο τον κόσμο. Ο αγοραστής ενημερώνεται μέσω e-mail για τα διάφορα στάδια παρακολούθησης της παραγγελίας του: αυτό της προετοιμασίας και αυτό της παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης περιλαμβάνει τον χρόνο προετοιμασίας και την παράδοση που παρέχεται από τον μεταφορέα μας. Ο ανακοινωμένος χρόνος παράδοσης από 10 έως 30 ημέρες ισχύει με την παραλαβή από τον αγοραστή του email της παράδοσης της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης (που ανακοινώνεται από τον μεταφορέα) σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το le-t-rex-francais.fr® σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ

Τα είδη που παρέχονται από το https://le-t-rex-francais.fr είναι νέα και εγγυημένα για οποιοδήποτε ελάττωμα. Είναι πανομοιότυπα με εκείνα του παραδοσιακού εμπορίου και προέρχονται από όλους τους εκδότες και τους προμηθευτές που αναφέρονται.

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο, ο αγοραστής έχει στη διάθεσή του 15 εργάσιμες ημέρες, από την παραλαβή των αντικειμένων, για να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων. Εάν η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών λήγει κανονικά Σάββατο, Κυριακή ή αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνεται μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Le client doit renvoyer les articles neufs ou non consommés dans leur intégralité et dans leurs emballages d’origines, intacts, accompagnés de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi et documentations  (dans son emballage cellophane d’origine impérativement et avec la facture correspondante). Dans une telle situation, l’acheteur se doit d’envoyer la preuve du/des vice(s) à support@le-t-rex-francais.fr (description et photos jointes).

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το le-t-rex-francais.fr υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο πελάτης, δωρεάν, με εξαίρεση τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή χρημάτων οφείλεται εντός 14 εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου πακέτου(ων).

Τα έξοδα αποστολής επιστροφής είναι τότε δική σας ευθύνη.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, εγγυόμαστε ότι θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος μικρότερο ή ίσο με 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστραφέντος πακέτου. Δεν θα γίνονται δεκτές αντικαταβολή, ανεξάρτητα από τον λόγο.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων προς όφελος του αγοραστή θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον τελευταίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω προϊόντων. Από την άλλη, η μεταφορά των κινδύνων απώλειας και φθοράς των προϊόντων θα πραγματοποιείται μόνο με την παράδοση και παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από τον αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να μειώσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που αλλάξουμε μια παραγγελία ή την ακυρώσουμε, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας μαζί σας στο email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, μπορεί να φαίνεται ότι προέρχονται από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες παραγγελίας και λογαριασμού για όλες τις παραγγελίες που γίνονται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε ή δεν επηρεάζουμε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία σε βάση "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα", χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία νομική ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Εάν χρησιμοποιείτε προαιρετικά εργαλεία που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους βάσει των οποίων προσφέρονται τέτοια εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και νέες δυνατότητες στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων και νέων πόρων). Αυτές οι νέες λειτουργίες και αυτές οι νέες υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε ή να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, ιστότοπο, προϊόν, υπηρεσία ή άλλο υλικό που είναι προσβάσιμο σε ή από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τέτοια προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτά τα τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς) ή εάν χωρίς το αίτημά μας, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλα στοιχεία, είτε ηλεκτρονικά, μέσω e-mail, μέσω ταχυδρομείου , ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια"), μας παραχωρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας στέλνετε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλει αποζημίωση σε οποιονδήποτε για τυχόν σχόλια που παρέχονται· (3) απαντήστε στα σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή που παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό ιδιοκτησία ή τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης.

Συμφωνείτε να γράφετε σχόλια που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων, της εμπιστευτικότητας, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν κανένα παράνομο, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος που δεν είστε ή να προσπαθήσετε να παραπλανήσετε εμάς ή/και τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια που δημοσιεύετε και την ακρίβειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

La soumission de vos renseignements personnels sur notre boutique est régie par notre Politique de Confidentialité. Cliquez ici pour consulter notre Politique de Confidentialité.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες, παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε άλλο σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, και αυτό ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης αφού κάνετε την παραγγελία σας).

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να διευκρινίσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν πρέπει να βασίζεται στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε περιφερειακό διάταγμα ή οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή πολιτειακό νόμο, κανόνα ή κανονισμό· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή αυτά τρίτων, (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση εις βάρος οποιουδήποτε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που βλάπτει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού, ανεξάρτητου ιστότοπου ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, εισβολή ενός τομέα, εκβίαση πληροφοριών από, περιήγηση, εξερεύνηση ή σάρωση στον Ιστό (ή οποιονδήποτε άλλο πόρο). (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς· ή (ια) για παραβίαση ή παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της Υπηρεσίας μας, οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης τυχόν απαγορευμένων χρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να αφαιρέσουμε την Υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή η αδυναμία σας να τη χρησιμοποιήσετε, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά από εμάς) σε βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμη" για τη χρήση σας, χωρίς αντιπροσώπευση, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς όρους οποιουδήποτε είδους , ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

le-t-rex-francais.fr, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών και οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή άμεση, έμμεση, τυχαίες, τιμωρητικές, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών, εσόδων, αποταμιεύσεων, δεδομένων, εξόδων αντικατάστασης ή οποιασδήποτε παρόμοιας ζημίας, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (ακόμη και από αμέλεια), αυστηρή ευθύνη ή διαφορετικά, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος από αυτήν την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε με τη χρήση της Υπηρεσίας είτε οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος ) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλον τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη κι αν έχετε ενημερωθεί για την πιθανότητα να συμβεί. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε το αβλαβές le-t-rex-francais.fr, τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους εταίρους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους εργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας , ακίνδυνο από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από τρίτους λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων στα οποία αναφέρονται, ή παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματα τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που μια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το μη εφαρμοστέο μέρος πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει διαχωριστεί από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης, αυτή η διάσπαση δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν από εσάς ή όχι. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αποτυγχάνετε ή εάν υποπτευόμαστε ότι δεν μπορέσατε να συμμορφωθείτε με τους όρους αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς . εκ των προτέρων και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού, ή/και ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών ).

ΑΡΘΡΟ 24 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε αδυναμία από μέρους μας να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δεν θα πρέπει να συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή από την παρούσα διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις επικοινωνίες, προτάσεις και όλες τις συμφωνίες , προηγούμενη και σύγχρονη, προφορική ή γραπτή, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης).

Οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ερμηνεία αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται εις βάρος του συντάκτη.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χωριστή συμφωνία μέσω της οποίας σας παρέχουμε Υπηρεσίες, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Εσθονία.

ΑΡΘΡΟ 26 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ελέγχετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης θα πρέπει να μας αποστέλλονται στη διεύθυνση support@le-t-rex-francais.fr.

ΑΡΘΡΟ 28 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης καθώς και οι τιμές εγκρίνονται ρητά και αποδεκτοί από τον αγοραστή, ο οποίος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι τους γνωρίζει άριστα, και ως εκ τούτου παραιτείται από το δικαίωμα να βασιστεί σε οποιοδήποτε αντιφατικό έγγραφο και, ειδικότερα, στους δικούς του γενικούς όρους αγορά, η πράξη αγοράς που συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των γενικών όρων πώλησης.

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τους διαφορετικούς όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου πριν περιηγηθείτε στις σελίδες του. Με τη σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Οροι χρήσης :

Αυτός ο ιστότοπος (le-t-rex-francais.fr) προσφέρεται σε διαφορετικές γλώσσες ιστού (HTML, HTML5, Javascript, CSS κ.λπ.) για καλύτερη άνεση χρήστη και πιο ευχάριστα γραφικά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σύγχρονα προγράμματα περιήγησης όπως Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome κ.λπ.

Το le-t-rex-francais.fr εφαρμόζει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να εξασφαλίσει αξιόπιστη πληροφόρηση και αξιόπιστη ενημέρωση των ιστοσελίδων του. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις. Ο χρήστης του Διαδικτύου πρέπει επομένως να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών με το le-t-rex-francais.fr και να αναφέρει τυχόν αλλαγές στον ιστότοπο που κρίνει χρήσιμες.

Το le-t-rex-francais.fr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τη χρήση αυτών των πληροφοριών και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει.

Κατάλυμα:

Διοργανωτής: SHOPIFY 57 Erb Street West, Waterloo, Ontario, Canada N2L 6C2 Ιστότοπος: www.shopify.com

Επιχείρηση:

le-t-rex-francais.fr est une marque de SAS

Διεύθυνση :

Οδός Coyrzsevox 2, Γραφείο 003

69002 ΛΥΩΝ

Μπισκότα : Ο ιστότοπος le-t-rex-francais.fr ενδέχεται να σας ζητήσει να αποδεχτείτε cookies για στατιστικούς και λόγους προβολής. Ένα cookie είναι πληροφορίες που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο από τον διακομιστή του ιστότοπου που επισκέπτεστε. Περιέχει πολλά κομμάτια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε ένα απλό αρχείο κειμένου στο οποίο έχει πρόσβαση ένας διακομιστής για να διαβάσει και να αποθηκεύσει πληροφορίες. Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την αποδοχή των cookies. 

Σύνδεσμοι υπερκειμένου: Οι ιστότοποι της μπορεί να προσφέρουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή άλλους πόρους που διατίθενται στο Διαδίκτυο. Το le-t-rex-francais.fr δεν έχει κανένα μέσο να ελέγχει τους ιστότοπους σε σχέση με τους ιστότοπούς του, δεν απαντά για τη διαθεσιμότητα τέτοιων τοποθεσιών και εξωτερικών πηγών, ούτε το εγγυάται. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή εξωτερικών πηγών, και ιδίως από τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή από οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη του Διαδικτύου, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης του. Οι χρήστες, οι συνδρομητές και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων του δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη εξουσιοδότηση του le-t-rex-francais.fr. Σε περίπτωση που ένας χρήστης ή επισκέπτης επιθυμεί να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο σε έναν από τους ιστότοπους του le-t-rex-francais.fr, θα εναπόκειται στον ίδιο να στείλει ένα email προσβάσιμο στον ιστότοπο προκειμένου να διατυπώσει το αίτημά του για να ρυθμίσετε έναν υπερσύνδεσμο. Το le-t-rex-francais.fr διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να αρνηθεί έναν υπερσύνδεσμο χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και οι πληροφορίες της παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας https://le-t-rex-francais.fr

Το le-t-rex-francais.fr προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβέστερες. οι πληροφορίες στον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr δεν είναι εξαντλητικές και οι φωτογραφίες δεν είναι συμβατικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr παρέχονται μόνο για ενημέρωση και είναι πιθανό να αλλάξουν ή να εξελιχθούν χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατικοί περιορισμοί δεδομένων:

Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site remis à jour à différentes périodes de l’année, mais peut toutefois contenir des inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email, à l’adresse support@le-t-rex-francais.fr, en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de le-t-rex-francais.fr

Πνευματική ιδιοκτησία :

Όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στον ιστότοπο https://le-t-rex-francais.fr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραφικών, εικόνων, κειμένων, βίντεο, κινούμενων εικόνων, ήχων, λογότυπων, gif και εικονιδίων καθώς και η μορφοποίησή τους είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας με εξαίρεση τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή το περιεχόμενο που ανήκει σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες ή δημιουργούς. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, αναμετάδοση ή δημοσίευση, ακόμη και μερική, αυτών των διαφορετικών στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του le-t-rex-francais.fr. Αυτή η αναπαράσταση ή αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο, συνιστά παράβαση που τιμωρείται από τα άρθρα Ν.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την απαγόρευση συνιστά παράβαση που μπορεί να συνεπάγεται την αστική και ποινική ευθύνη του παραχαράκτη. Επιπλέον, οι κάτοχοι του αντιγραμμένου Περιεχομένου ενδέχεται να κινηθούν νομικά εναντίον σας.

Δήλωση προς το CNIL:

Σύμφωνα με τον νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 (τροποποιήθηκε από τον νόμο 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) σχετικά με υπολογιστές, αρχεία και ελευθερίες, αυτός ο ιστότοπος δεν έχει δηλώθηκε στην Εθνική Επιτροπή Υπολογιστών και Ελευθεριών (www.cnil.fr).

Διαφωνίες:

Οι παρόντες όροι του ιστότοπου https://le-t-rex-francais.fr διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτών θα είναι αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στα οποία η έδρα της εταιρείας εξαρτάται. Η γλώσσα αναφοράς για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι η γαλλική.

Προσωπικά δεδομένα :

Γενικά, δεν απαιτείται να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://le-t-rex-francais.fr.

Ωστόσο, αυτή η αρχή έχει ορισμένες εξαιρέσεις. Πράγματι, για ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παρέχετε ορισμένα δεδομένα όπως: το όνομά σας, η θέση σας, το όνομα της εταιρείας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Αυτό συμβαίνει όταν συμπληρώνετε τη φόρμα που σας προσφέρεται διαδικτυακά, στην ενότητα «Επικοινωνία». Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ιδιαίτερα αυτές της συλλογής πληροφοριών για την εταιρεία μας ή της λήψης ενημερωτικών δελτίων. Τέλος, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες για εσάς κατά την απλή περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, ιδίως: πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, όπως οι περιοχές που επισκέπτεστε και οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας, χρόνους πρόσβασης. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρονται. Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

elΕλληνικά